Stillinger

De fleste av de oppdrag og stillinger vi til enhver tid jobber med vil ikke bli offentlig bekjentgjort. Som kandidat er du imidlertid alltid velkommen til å registrere din CV i vår database - enten det gjelder interesse for faset stillinger eller styreverv. For oss er våre kandidater like viktige som våre oppdragsgivere, og du som kandidat skal alltid oppleve å bli tatt i mot og fulgt opp på en god måte

Noen aktuelle stilinger vi jobber med.