Tjenester

Hodejakt – Executive search

Hodejakt benyttes ofte som rekrutteringsmetode i leder- eller spesialistrekruttering. Her kan det være behov for diskresjon grunnet konkurransesituasjonen eller interne forhold.

Vi henvender oss til potensielle kandidater på et leder- og mellomleder nivå, mot kandidater som ikke er jobbsøkende, eller vi retter oss mot spesialister i et stramt marked, som er vanskelige å tiltrekke seg på annet vis. Diskresjon er en her en forutsetning og en selvfølge.

Consulting

Competencia har kjernekompetanse i omstillingsledelse og utvikling av ledere og organisasjoner. Vi har mange år med leder/ toppledererfaring fra selskaper med behov for vekst og lønnsomhetsforbedring.